26.2.06

Bankowość detaliczna BRE Banku (mBank, MultiBank) w 2006 r.

Ambitne plany sprzedażowe na rok 2006, w tym pozyskanie w ciągu roku:
- 0,3 mln Klientów,
- 2,5 mld zł kredytów,
- 1,6 mld depozytów w ciągu roku

Nowe projekty strategiczne w obszarze mikroprzedsiębiorstw i bancassurance.


W 2005 roku BRE Bank kontynuował dynamiczne tempo rozwoju na rynku bankowości detalicznej. Szybki rozwój zarówno mBanku jak i MultiBanku zapewnił BRE Bankowi ugruntowanie silnej pozycji na tym rynku i awans do pierwszej czwórki największych banków detalicznych w Polsce. Linia biznesowa bankowości detalicznej pozostanie w 2006 roku jednym z motorów rozwoju organicznego BRE Banku. W tym segmencie BRE Bank stawia na nowe projekty związane z bancassurance oraz nowym modelem obsługi mikroprzedsiębiorstw.

Rok 2005 - rozwój znacznie ponad rynek
Wyniki sprzedażowe BRE Banku nal rynku bankowości detalicznej w 2005 roku pokazały, że mBank i MultiBank rozwijały się dużo szybciej niż wskazywałyby to ubiegłoroczne trendy rynkowe.

Na koniec 2005 r. na rynku bankowości detalicznej BRE Bank obsługiwał już około 1,3 mln klientów, którzy otworzyli 1,5 mln rachunków i złożyli 5,1 mld zł depozytów, co daje BRE Bankowi awans na 4. miejsce wśród największych banków detalicznych. W ciągu roku wartość depozytów wzrosła o 37% (o 1,4 mld zł), podczas gdy wzrost w całym sektorze wyniósł 3,5%.

mBank obsługiwał 1015 tys. klientów, 1324 tys. rachunków, a klienci złożyli 4.035 mln zł depozytów.

MultiBank obsługiwał 263 tys. klientów i 162 tys. rachunków, na których zdeponowane było 1.099 mln zł depozytów.

W 2005 roku BRE Bank udzielił (za pośrednictwem mBanku i MultiBanku) 1,7 mld zł kredytów detalicznych (wzrost o 75% wobec 23% wzrostu w sektorze), w tym portfel kredytów hipotecznych wzrósł o 79% (1,4 mld zł). Wg danych na 30.09.2005 BRE Bank także pod względem rocznej sprzedaży kredytów hipotecznych awansował na 4. pozycję w sektorze. W segmencie mikroprzedsiębiorstw BRE Bank obsługuje ponad 143 tys. takich firm i zajmuje 2. miejsce w sektorze.

mBank udzielił na koniec roku 1.141 mln zł kredytów, w tym 880 mln zł kredytów hipotecznych. Na koniec grudnia 2005 liczba mikroprzedsiębiorstw wynosiła 104 tys.
MultiBank udzielił na koniec 2005 r. 2.887 mln zł kredytów w tym 2.392 mln zł kredytów hipotecznych. Na koniec roku liczba mikroprzedsiębiorstw w MultiBanku przekroczyła 39 tys.

Wyniki mBanku i MultiBanku na koniec 2005 r.


rachunki (tys.)

Klienci (tys.)

depozyty (mln zł)

kredyty (mln zł)

sieć dystrybucji

ogółem

zmiana R/R

mikro-firmy

ogółem

zmiana R/R

ogółem

Zmiana R/R

ogółem

Zmiana R/R

hipoteczne

mBank

1 324

+37%

104

1015

+34%

4 035

+33%

1141

+130%

880

54*

MultiBank

162

+18%

39

263

+38%

1 099

+56%

2 887

+63%

2 392

72**

BRE Bank

1486

+35%

143

1278

+28%

5 134

+37%

4028

+75%

3272

126

*14 Centra Finansowe + 40 mKiosków; **38 CUF + 34 Placówki Partnerskie

Sieć dystrybucji usług bankowości detalicznej BRE Banku wzrosła z 70 jednostek na koniec 2004 r. do 126 na koniec 2005 r. W 2005 r. powstało 12 Centrów Finansowych mBanku oraz 18 mKiosków. Łącznie na koniec 2005 r. sieć dystrybucyjna mBanku liczyła 54 punkty sprzedaży. W IV kw. 2005 r. liczba oddziałów MultiBanku wzrosła o 7 placówek partnerskich. Łącznie na koniec ub.r. MultiBank dysponował siecią 72 oddziałów.

Równie ambitne są plany na przyszłość. BRE Bank chce na koniec 2006 r. na rynku bankowości detalicznej zwiększyć (stany bilansowe):

- o 23% liczbę obsługiwanych na tym rynku Klientów, z 1,3 mln w 2005 r. do 1,6 mln na koniec 2006 r.

- o 63% portfel kredytów detalicznych, z 4 mld zł w 2005 r. do 6,5 mld zł na koniec 2006 r.

- o 55% portfel kredytów hipotecznych z 3,3 mld zł w 2005 r. do 5,1 mld zł na koniec 2006 r.

- o 31% portfel depozytów detalicznych, z 5,1 mld zł w 2005 r. do ponad 6,7 mld zł na koniec 2006 r.

mBank planuje pozyskanie w 2006 r. 249 tys. Klientów (do 1.264 tys.), 1,4 mld zł depozytów (z 4 mld zł do prawie 5,4 mld zł) oraz 865 mld kredytów ( do 2 mld), w tym 491,7 mld kredytów hipotecznych (do 1,37 mld).

MultiBank planuje zwiększyć liczbę Klientów o 87 tys. (do 350 tys.), wartość depozytów o ponad 220 mln zł (z 1,1 mld zł do ponad 1,3 mld zł) oraz wartość kredytów o 1,6 mld (do 4,5 mld), w tym kredytów hipotecznych o 1,3 mld (do 3,7 mld).

Pozycję BRE Banku na rynku bankowości detalicznej wzmocnią w 2006 r. nowe projekty strategiczne podejmowane w tym segmencie usług. Pierwszym z nich jest wdrożenie nowego modelu obsługi mikroprzedsiębiorstw, które są bardzo ważną grupą klientów banku. BRE Bank chce obsługiwać na koniec 2006 r. 184 tys. mikrofirm.

mBank planuje pozyskanie w 2006 r. 30 tys. nowych mikrofirm i zwiększyć udział w tym rynku pod względem liczby obsługiwanych Klientów z 6,5% do 8,5%. 2006 rok to okres poszerzania oferty kredytowej skierowanej do mikrofirm (w tym karta charge, kredyt odnawialny i kredyt zabezpieczony hipoteką). MultiBank chce skoncentrować się na zapotrzebowaniu mikroprzedsiębiorstw na kredyty, uzupełniająco oferując produkty depozytowe. Podstawowym produktem będzie nowoczesny Plan Finansowania Biznesu łączący funkcję rachunku z zaletami dużej linii kredytowej o długim okresie spłaty (do 15 lat)

Drugim projektem strategicznym BRE Banku na rynku bankowości detalicznej jest aktywizacja sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w ramach programu bancassurance.

Źródło: BRE Bank

3.2.06

PKO BP zwiększa udziały w PKO/CREDIT SUISSE

24 stycznia 2006 r. PKO Bank Polski zawarł z Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A. warunkową umowę kupna ? sprzedaży w celu przeniesienia na PKOBP własności 45.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu spółki PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Nabywane akcje stanowią 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku nabycia akcji PKO/CS, PKO BP będzie posiadał 135.000 akcji stanowiących 75% udziału w kapitale zakładowym spółki, reprezentujących 75% głosów na Walnym Zgromadzeniu PKO/CS.

Cena za nabywane akcje wynosi 55 milionów złotych.
Umowa została zawarta pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W opinii banku, jak powiedział Kazimierz Małecki, wiceprezes, pierwszy zastępca prezesa Zarządu PKO BP: produkty i usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych odgrywają dużą i corocznie rosnącą rolę dla klientów banków. W szczególności dla klientów indywidualnych, którzy w nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych postrzegają alternatywną wobec klasycznych form oszczędzania formę lokowania posiadanych wolnych środków finansowych. PKO BP wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów oferuje możliwości nabycia w sieci placówek banku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO/CS.
Komentując, Glenn Wellman, Dyrektor Zarządzający Credit Suisse, powiedział: Jesteśmy zadowoleni z podpisania umowy z PKO BP. Nasza blisko dziesięcioletnia współpraca zaowocowała wieloma sukcesami. Zawarta transakcja umożliwia nam kontynuacje dostarczania polskim inwestorom dostępu do fachowej wiedzy specjalistów Credit Suisse AM - czy to bezpośrednio dla dużych inwestorów instytucjonalnych, czy też za pośrednictwem funduszy oferowanych przez spółkę joint venture polskim klientom instytucjonalnym i indywidualnym. Oczekujemy kolejnej pomyślnej dekady, podczas której wierzę, iż uda nam się budować wysokiej jakości dochodową współpracę z PKO BP.

Źródło: PKO BP

M. in. za pośrednictwem Inteligo można korzystać z bogatej oferty funduszy inwestycyjnych PKO/CREDIT SUISSE TFI S.A.