24.3.06

MultiBank - 30000 klientow Centrum Oszczedzania

Centrum Oszczędzania MultiBanku ma już 30 000 klientów, którzy zainwestowali za jego pomocą łącznie ponad 200 milionów złotych.

To innowacyjne rozwiązanie bankowe, łączące w jednym miejscu Fundusze Inwestycyjne, lokaty bankowe oraz Indywidualne Konta Emerytalne, cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów MultiBanku. O skali zainteresowania świadczyć może fakt, że pierwsze 100 milionów złotych Klienci zainwestowali tutaj w ciągu pierwszych 2 lat, natomiast drugie tyle ? tylko w ostatnim półroczu.

Źródła tej popularności można się doszukiwać w jednej z najszerszych ofert inwestycyjnych na rynku. Dostęp do niej ma każdy posiadacz rachunku bieżącego w MultiBanku. 80 Funduszy Inwestycyjnych, ponad 60 lokat bankowych i 3 Indywidualne Konta Emerytalne dają klientom swobodę wyboru lokowania oszczędności według własnego uznania - mówi Tomasz Raczyński z MultiBanku.

Dzięki Internetowi klienci Centrum Oszczędzania mogą również korzystać z porad i opinii ekspertów oraz zakładać lokaty czy nabywać jednostki uczestnictwa funduszy, których aktualną wartość można śledzić na bieżąco w internetowym serwisie transakcyjnym i informacyjnym.

Co więcej, MultiBank nie pobiera opłat manipulacyjnych przy nabyciach i odkupieniach funduszy, co na polskim rynku jest ewenementem. Widząc dynamikę wzrostu zainteresowania zakupem jednostek funduszy inwestycyjnych przez Internet, jestem pewien, że najnowszy produkt MultiBanku usługa maklerska, czyli możliwość grania na giełdzie przez Internet z poziomu rachunku bankowego będzie prawdziwym hitem - dodaje Tomasz Raczyński.

Już z początkiem kwietnia wszyscy posiadacze kont w MultiBanku będą mogli inwestować swoje pieniądze bezpośrednio w akcje i obligacje, wykorzystując w tym celu prosty i przyjazny system transakcyjny MultiBanku. To innowacyjne na polskim rynku narzędzie będzie zintegrowane bezpośrednio z rachunkiem bieżącym. Aktywacja i prowadzenie usługi będzie bezpłatne, natomiast prowizje maklerskie będą na poziomie rynkowym.

Źródło: MultiBank

17.3.06

MultiBank - super inwestycje

Centrum Oszczędzania MultiBanku poszerza swoją ofertę o kolejne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - SuperFund TFI. Tym samym klienci korzystający z oferty Centrum Oszczędzania mają już do dyspozycji 80 funduszy.

SuperFund TFI to wyjątkowa propozycja - tłumaczy Tomasz Raczyński z MultiBanku - Należy on do tzw. funduszy hedgingowych czyli takich, które dają inwestorom możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem dekoniunktury m.in. poprzez inwestowanie na rynkach niedostępnych dla "zwykłych" funduszy inwestycyjnych - dodaje.

Zdaniem specjalistów z MultiBanku wbrew pojawiającej się czasami opinii, znakomita większość funduszy hedgingowych skupia się na stabilności wyników, zmierzając do głównego celu, jakim jest wypracowanie zysków bez względu na koniunkturę. Skierowane są przede wszystkim do osób, które są zainteresowane zmniejszeniem ryzyka portfela inwestycyjnego i równocześnie podniesieniem jego rentowności.

Fundusze hedgingowe wymagają jednak sporych pieniędzy. Minimalna wpłata to równowartość 40 000 euro. Jednostki nowych funduszy będzie można nabyć w ponad 70 placówkach Multibanku w całej Polsce.

Źródło: MultiBank

14.3.06

mBank - zmiana oprocentowania rachunków

W związku ze spadkiem wysokości stóp procentowych, mBank zmienia oprocentowanie niektórych produktów rozliczeniowych i oszczędnościowych.

Od 7 marca oprocentowanie kształtować się będzie następująco:
- eMAX - 1,50%
- mBIZNES max - 2,00%
- eKONTO i izzyKONTO - 0,50%
- mIKE lokata - 3,80%

Zmianie nie ulega oprocentowanie rachunku lokacyjnego eMAX plus i wynosi 3,6%.

Jednocześnie mBank wprowadza innowacyjne rozwiązania do oferty kart kredytowych i proponuje niższe oprocentowanie kredytu na karcie.

Źródło: mBank