23.6.06

Nowe usługi w PKO Inteligo

Nowe usługi w PKO Inteligo
  • ubezpieczenia,
  • stan rachunku w OFE Bankowym,
  • "Płacę z PKO Inteligo"
PKO Bank Polski udostępnił posiadaczom rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych korzystających z bankowości elektronicznej PKO Inteligo trzy nowe usługi, z których do tej pory mogli korzystać tylko posiadacze wirtualnego konta Inteligo. Teraz każdy klient korzystający z internetowego dostępu rachunku może ubezpieczyć siebie i swoje mienie, kontrolować stan rachunku w OFE Bankowym i korzystać z bezpiecznego systemu płatności w sieci ? "Płacę z PKO Inteligo".

Ubezpieczenia w PKO Inteligo

Korzystając z internetowego dostępu PKO Inteligo można wykupić ubezpieczenie: domu, mieszkania (także ich wyposażenia), turystyczne "Wojażer"; od następstw nieszczęśliwych wypadków, "Bezpieczny Rowerzysta", od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i komunikacyjne OC.

Zakup ubezpieczenia jest prosty i nie wymaga spotkania z agentem ubezpieczeniowym. Proces zawarcia polisy inicjuje się na stronie www poprzez kliknięcie odpowiedniej zakładki. Dalsze czynności polegają na wyborze rodzaju ubezpieczenia, wypełnieniu wniosku i kalkulacji wysokości składki oraz wykonaniu przelewu składki na konto ubezpieczyciela. Ubezpieczający otrzymuje numer polisy, który jest w przyszłości podstawą do likwidacji szkody.

Dotychczas z takiej możliwości mogli korzystać klienci posiadający wirtualne konto Inteligo. Usługa ta cieszy się dużym powodzeniem. Posiadacze konta Inteligo do tej pory wykupili ponad 17 tysięcy polis.

OFE Bankowy w PKO Inteligo

Posiadacze OFE Bankowy za pośrednictwem serwisu www.pkointeligo.pl mogą sprawdzić: wartość zgromadzonego kapitału, liczbę jednostek rozrachunkowych w Bankowym OFE oraz regularność przekazywania składek emerytalnych przez pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby aktywować dostęp do rachunku funduszu emerytalnego, wystarczy, po zalogowaniu się na www.pkointeligo.pl, podać numer rachunku Bankowego OFE (można go znaleźć na wyciągach z wykazem składek w funduszu). Numer ten podaje się tylko raz, podczas aktywacji dostępu do Bankowego OFE.

"Płacę z PKO Inteligo" ? bezpieczne zakupy w sieci

Dzięki usłudze "Płacę z PKO Inteligo" posiadacze tradycyjnych rachunków korzystający z bankowości elektronicznej PKO Inteligo mogą bezpiecznie i szybko dokonywać zakupów w Internecie bez konieczności podawania numeru karty płatniczej. "Płacę z PKO Inteligo" polega na pełnej integracji transakcji zakupu w sklepie internetowym z bankową transakcją finansową. Usługa pozwala na wygodne i bezpieczne zakupy w Internecie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Ponadto, wszystkie szczegóły przelewu są wypełniane automatycznie ? w ten sposób klient nie musi sprawdzać numerów rachunków ani danych adresowych. Pieniądze za zakupiony produkt w sklepie internetowym są przelewane bezpośrednio z rachunku klienta.
Klienci konta Inteligo aktywnie korzystają z tej usługi. W tym roku za pośrednictwem "Płacę z Inteligo" dokonali już operacji na kwotę powyżej 16 mln zł.


Zakres i schemat działania nowych usług zostały zbudowane w oparciu o technologię i rozwiązania zastosowane w zintegrowanej wielokanałowej platformie Inteligo. Użycie sprawdzonych i funkcjonujących systemów pozwoliło na maksymalne wykorzystanie dostępnych w banku zasobów.

Do chwili obecnej łącznie z bankowości elektronicznej PKO Inteligo korzysta ponad 1,6 mln klientów (wirtualne konto Inteligo posiada ponad 490 tys. klientów), co zapewnia bankowi pozycję lidera na rynku bankowości elektronicznej w Polsce.

Z dostępu do tradycyjnych rachunków za pośrednictwem Internetu i telefonu w ramach bankowości elektronicznej PKO Inteligo korzysta już ponad 1,1 mln klientów. Oznacza to, że usługą tą objęto już 16,7 proc. posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i aż 40 proc. posiadaczy rachunków Partner z sektora MSP.

Źródło: PKO BP

1.6.06

mBank - Miliard zł w mInwestycjach

Aktywa zgromadzone na platformie inwestycyjnej mBanku przekroczyły w maju miliard złotych. Jednocześnie z usługi maklerskiej korzysta już 20 tysięcy Klientów.

Z usług inwestycyjnych mBanku korzysta ponad 180 tysięcy Klientów, wśród których aż 20 tysięcy to użytkownicy usługi eMAKLER. Od początku roku mBank otworzył już 7,6 tysiąca rachunków maklerskich, co daje 60-procentową dynamikę wzrostu i czyni z mBanku pretendenta do miana lidera na rynku internetowych usług maklerskich. Jednocześnie wartość aktywów ulokowanych w produktach inwestycyjnych przekroczyła 1 mld zł, na co składa się 950 mln zł w jednostkach funduszy inwestycyjnych w ramach usługi SFI, oraz 185 mln zł zainwestowanych w akcje i obligacje.

Ta okrągła kwota miliarda złotych to dla nas ogromny sukces. Świętować jednak będziemy krótko, ponieważ przed nami kolejne wyzwania. Naszym najważniejszym celem w tym roku jest atak na pozycję lidera internetowych usług maklerskich i cel ten dziś jest o wiele bardziej wyraźny i realny. Konkurenci, którzy są na rynku o wiele dłużej od nas, powinni już czuć na plecach nasz oddech. Wizja usługi prostej, relatywnie taniej i dostępnej dla każdego. okazała się być atrakcyjną dla Klientów i to dla nas ogromny powód do dumy, choć zdajemy sobie sprawę jak wiele pracy jeszcze przed nami -
mówi Maciej Witkowski, odpowiedzialny za produkty inwestycyjne w mBanku.

Coraz większe uznanie Klientów zyskują bardziej wyrafinowane i przynoszące większy zwrot produkty inwestycyjne. Zarówno eMAKLER jak i Supermarket Funduszy Inwestycyjnych są odpowiedzią mBanku na potrzeby i zachowania Klientów, którzy w obliczu spadku stóp procentowych i zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej poszukują alternatywnych, bardziej zyskownych form inwestowania pieniędzy.

W Polsce i na świecie cały czas zachodzą zmiany dotyczące różnych sfer naszego życia. Sfera finansów osobistych odczuła to w szczególny sposób w ostatnich 2-3 latach, kiedy to oszczędzanie na rachunku lub lokacie stało się praktycznie tylko sposobem na gromadzenie oszczędności, a nie na ich pomnażanie. W naturalny sposób instytucje takie jak mBank, podążające za oczekiwaniami swoich Klientów, zaoferowały produkty pozwalające w prosty sposób czerpać korzyści z istnienia funduszy inwestycyjnych czy instrumentów takich jak akcje i obligacje. Cztery lata temu wielu z nas miało wątpliwości, czy obrany kierunek- stworzenie taniej, prostej platformy, otwartej na produkty spoza grupy BRE Banku ? jest słuszny. Dzisiaj wiemy już, że był to strzał w dziesiątkę
- mówi Witkowski.

Stały dostęp do rachunku przez Internet i telefon, brak większości opłat i prowizji to podstawowe wyróżniki oferty mBank. Innowacyjne rozwiązania proponowane inwestorom umożliwiają szybką reakcję na zmiany rynkowe.

Źródło: mBank