28.8.06

Szybsze wplaty między Inteligo a PKO BP

Od lipca 2006 wszelkie przelewy, płatności, zlecenia stałe, zlecane z konta Inteligo na rachunki PKO Banku Polskiego, są przesyłane poza godzinami sesji Eliksir. Realizacja przelewu z konta Inteligo na rachunek prowadzony w oddziale PKO Banku Polskiego odbywa się na bieżąco, w ciągu kilkunastu minut od zlecenia przelewu.

Wszelkie dyspozycje przelewu środków z rachunków prowadzanych w PKO Banku Polskim na konto Inteligo oraz wpłaty gotówki na konto Inteligo w oddziałach, są realizowane w ciągu kilkunastu minut od zlecenia.

Pamiętaj, że dyspozycję przelewu z konta Inteligo możesz składać o dowolnej porze:
  • w serwisie WWW
  • przez WAP
  • dzwoniąc do konsultanta
  • w automatycznym systemie telefonicznym
  • z telefonu komórkowego, korzystając z Serwisu "Płacę SMS-em".

Za dyspozycję wykonania przelewu z konta Inteligo (konto prywatne lub firmowe), w serwisie WWW, WAP, z pomocą konsultanta, przez telefon lub SMS na dowolny rachunek prowadzony przez PKO Bank Polski nie jest pobierana żadna opłata.

Źródło: Inteligo

16.8.06

MultiBank - zmiany oprocentowania

1 sierpnia 2006 r. wprowadzone zostaną zmiany w Tabeli Oprocentowania MultiBanku. Modyfikacje dotyczą m.in. kredytów hipotecznych, samochodowych, depozytów bieżących złotowych i depozytów terminowych walutowych.

Kredyty hipoteczne: zmiana oprocentowania

Obniżona zostanie wysokość oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielanych w PLN o 0,3 pkt. procentowego. Minimalne oprocentowanie dla kredytów mieszkaniowych w PLN i kredytów WWJ od 1 sierpnia 2006 r. zostaje ustalone na poziomie 4,85%. Nowe atrakcyjne stawki oprocentowania w złotówkach dotyczą również pożyczek hipotecznych, udzielanych już od 8% i kredytów konsolidacyjnych udzielanych od 6,6%, w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2006 r.

Równoczesnej modyfikacji ulega oprocentowanie kredytów hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim - wzrost o 0,5 pkt. procentowego dla kredytów uruchomionych do 31 lipca 2006 włącznie. Minimalne oprocentowanie dla kredytów denominowanych we franku szwajcarskim, uruchomionych począwszy od dnia 1 sierpnia 2006 r., zostaje ustalone na poziomie 1,6%. Zmiany są efektem wzrostu stóp referencyjnych determinujących poziom oprocentowania i nie dotyczą kredytu refinansowego "Refinansowy Kredyt Hipoteczny 24h".

Depozyty: atrakcyjniejsze warunki

Wprowadzone zostaną nowe stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego (PLN), promujące oszczędzanie z wykorzystaniem tego elastycznego narzędzia. Zniesiona zostanie również opłata za uruchomienie rachunku oszczędnościowego dla MultiKonta ja oraz my z jednoczesnym podwyższeniem jego oprocentowania nawet do poziomu 3,10% dla posiadaczy MultiKonta my i 3,35% dla posiadaczy MultiKonta Aquarius. Podwyższeniu oprocentowania na rachunku oszczędnościowym towarzyszy korekta oprocentowania MultiKont do poziomu 0,1% w przypadku MultiKonta jestem, ja i my oraz do poziomu 0,3% w przypadku MultiKonta Aquarius.

Zachęcając do korzystania z depozytów, MultiBank podnosi oprocentowanie wszystkich lokat walutowych. W przypadku lokat w USD wzrośnie ono nawet do wysokości 3,40%.

Pozostałe kredyty udzielane w ramach Planów Finansowych, kredyt auto-moto oraz kredyt na zakup środków transportu dla przedsiębiorców: modyfikacja oprocentowania

Oprocentowanie pozostałych kredytów w PLN (udzielanych w ramach Planów Finansowych) podwyższone zostaje z 7,75% do 8% dla wszystkich kredytów uruchomionych po dniu 25 listopada 2005 r.

Wzrost stóp referencyjnych na rynku wpłynie na zmianę oprocentowania kredytu auto-moto waloryzowanego kursem CHF, USD i EUR. Wzrośnie ono o 0,5 pkt. procentowego - odpowiednio do poziomu nie przekraczającego 5,5% dla kredytów waloryzowanych w CHF, do 8% dla USD i 7,5% dla EUR. Podobnie ukształtuje się oprocentowanie kredytów na zakup środków transportu dla przedsiębiorców i będzie ono wynosiło 5,5% dla kredytów waloryzowanych w CHF, 8% dla USD i 7,5% dla EURO.

Równoczesnej zmianie ulega Tabela Opłat i Prowizji MultiBanku w obszarze kredytów na działalność gospodarczą.

Kredyty na działalność gospodarczą: zniesienie opłaty za niewykorzystany limit w PFB

MultiBank znosi opłatę z tytułu niewykorzystanej części limitu kredytowego dla podmiotów gospodarczych - posiadaczy Planu Finansowania Biznesu. Dotychczas wynosiła ona 1% od
wartości niewykorzystanego limitu.

Źródło: MultiBank

11.8.06

Trudny weekend dla klientów PKO BP

W najbliższy weekend od piątku wieczorem (11 sierpnia) do rana w poniedziałek (14 sierpnia) możemy się spodziewać dużych utrudnień dla klientów PKO BP- nieczynne będą oddziały PKOBP a także klienci nie będą mieli dostępu do rachunków również przez Internet i telefon.

Tak długa przerwa spowodowana będzie wdrażaniem nowego systemu informatycznego. PKO będzie przenosić bazę danych o klientach. Utrudnienia nie dotyczą dostępu do kont Inteligo, korzystania z bankomatów i płatności kartami. Zgodnie z zapewnieniami banku, wszystkie przelewy, które zostały zlecone na weekend, zostaną zrealizowane terminowo.

Następnym krokiem będzie przeniesienie obsługi produktów. Wdrażanie nowego systemu zacznie się w 2007 r. Docelowo ma on obsługiwać 1200 placówek oraz 2,5 tys. agencji PKO BP. Prace mają się zakończyć najpóźniej pod koniec 2007 r.

Źródło: PAP